Śniadanie z Mistrzem

Piotr Greiner

Piotr Greiner – historyk, archiwista, doktor habilitowany, dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach. Związany z naszym miastem, gdyż w Gliwicach ukończył szkołę podstawową i III L.O. Specjalista dziejów politycznych, ruchu młodzieżowego i mniejszości narodowych na Górnym Śląsku, a przede wszystkim geografii historycznej, historii kartografii tegoż regionu oraz biografistyki laureatów Nagrody Nobla urodzonych na Śląsku.  

Przez wiele lat był pracownikiem naukowym Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Od 2006 roku dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach. Redaktor wydawnictw i czasopism historycznych, członek Rad Naukowych wielu instytucji, m.in. Rady Komisji Geografii Historycznej Polskiej Akademii Nauk.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi RP i Honorową Nagrodą „Róży Lutra”.