Bez kategorii

Adam Zagajewski

Adam Zagajewski – pierwsza wizyta w Szkole z Charakterem

Coroczne spotkania z Adamem Zagajewskim

21 marca 2021 roku zmarł w Krakowie Adam Zagajewski. Od momentu powstania Szkoły z Charakterem w ramach projektu organizacji roku szkolnego staraliśmy się corocznie spotykać z Tym niezwykłym poetą.
Od wiosny 2020 roku w ramach edukacji zdalnej poprosiliśmy Adama Zagajewskiego o cykliczne rozmowy, które prezentowane były w Radiu z Charakterem. Oto kalendarium wspomnianych rozmów.

Filmy Szkoły z Charakterem poświęcone Adamowi Zagajewskiemu