Bez kategorii

ŚP. Adam Zagajewski

Niniejszym prezentujemy niezapomniane spotkania ze śp. Adamem Zagajewskim. Składają się na nie rozważania na tematy ważkie, cykl jedenastu rozmów w ramach Śniadań z Mistrzem i czytane przez Poetę wiersze. XI przykazanie naszej Szkoły brzmi: nie bądź obojętny. I taka była poezja Adama Zagajewskiego.

Prezentujemy Państwu z naszego archiwum rozmowy ze śp. Adamem Zagajewskim

Rozmowa z dnia 16.03.2020

Rozmowa z dnia 28.03.2020

Rozmowa z dnia 09.04.2020

Rozmowa z dnia 20.04.2020

Rozmowa z dnia 13.05.2020

Rozmowa z dnia 25.05.2020

Rozmowa z dnia 20.06.2020

Rozmowa z dnia 1.09.2020

Rozmowa z dnia 18.10.2020

Rozmowa z dnia 09.11.2020

Rozmowa z dnia 22.12.2020

Filmy Szkoły z Charakterem poświęcone Adamowi Zagajewskiemu

Patti Smith o Adamie Zagajewskim

To jest Adam Zagajewski, niezłomny, życzliwy polski poeta, silny głos polskiej nowej fali 1968 roku. Kiedy jego praca została zakazana, wyjechał do Paryża, ale wrócił, był kochany przez ludzi. O tych czasach powiedział: ale ja byłem tylko chaotycznym spacerowiczem, nikt nie mógł mnie powstrzymać; nawet państwo totalitarne nie było w stanie kontrolować moich marzeń, moich poetyckich fascynacji – napisała Patti Smith.

Zagajewski, który urodził się w dniu przesilenia letniego zmarł wczoraj w Światowym Dniu Poezji. On był w moim wieku, wciąż miał tak wiele do przekazania. Jego drogi przyjaciel, Rob Riemen, założyciel Instytutu Nexus, napisał do mnie, że „Adam jest teraz w elizjum poetów” Więc żegnaj poeto! 

This is
Adam Zagajewski, the steadfast,
benevolent Polish poet, a strong
voice of the 1968 Polish new wave.
When his work was banned he left
for Paris but returned, beloved by
the people. Of these times he said:
But I was only a chaotic walker,
nobody could stop me; even a
totalitarian state was not able
to control my daydreams, my
poetic fascinations, the
pattern of my walking.
Zagajewski, who was born on the
summer solstice, died yesterday,
on World Poetry Day. He was
my age, still with so much more to
say. His dear friend, Rob Riemen,
founder of the Nexus Institute,
wrote to me saying that “Adam
is now in the elysium of poets.”
So farewell to the poet!
His words have already been
seen, etched into clouds.

Patti Smith Group – Because the Night (Official Audio)

U2, Bruce Springsteen and Patti Smith perform „Because the Night” 25th Anniversary shows

Patti Smith performs Bob Dylan’s „A Hard Rain’s A-Gonna Fall” – Nobel Prize Award Ceremony 2016

Choir! Choir! Choir! & Patti Smith sing „PEOPLE HAVE THE POWER” in NYC with Stewart Copeland