Śniadanie z Mistrzem

Natalia Bryżko-Zapór

Slawistka, dyplomatka, dziennikarka, tłumaczka literatury rosyjskiej i ukraińskiej. Działaczka społeczna i kulturalna. Była korespondentką „Życia Warszawy”, polskiej sekcji Radia Wolna Europa w Moskwie, kierowała redakcją w Polskim Radiu i redakcji terenowej Polskiej Agencji Prasowej. Pracowała także w Ambasadzie RP w Kijowie, była dyrektorką Instytutu Polskiego w Petersburgu. Jest prezeską Fundacji Partnerstwa dla Europy Środkowo-Wschodniej. Autorka książki pt. „Pogranicze wszystkiego. Podróże po Wołyniu”.