Śniadanie z Mistrzem

Maciej Piera

Absolwent AWF w Krakowie, popularyzator wiedzy o górach i historii ich eksploracji. Autor popularnego vloga Szczytomaniak. Autor książki pt. „Siła przetrwania. Największe górskie tragedie”. Jest to książka przedstawiająca historie ludzi, którzy chcąc realizować swoje górskie pasje, w wyniku niesprzyjających okoliczności i błędów znaleźli się w śmiertelnym zagrożeniu, zmuszeni walczyć o swoje życie.