Śniadanie z Mistrzem

Bogusław Kopka

BOGUSŁAW KOPKA doktor habilitowany historii, pracownik Fundacji im. Janusza Kurtyki. Autor publikacji z zakresu II wojny światowej i dziejów PRL, w tym Konzentrationslager Warschau. Historia i następstwa, za którą otrzymał nagrodę KLIO, oraz Gułag nad Wisłą: komunistyczne obozy pracy w Polsce 1944–1956  
Rada Fundacji im. Janusza Kurtyki  9 października 2020 r. przyznała Wyróżnienie Prof. Bogusławowi Kopce za książkę pt. „Gułag nad Wisłą. Komunistyczne obozy pracy w Polsce 1944-1956” (Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019). Prof. Andrzej Chwalba, autor konkursowej recenzji pracy, wyliczył jej następujące atuty: Bardzo trafny tytuł, świeża tematyka, zgrabna narracja, klarowna konstrukcja, przekonywująca argumentacja, szeroki i dobrze zaprezentowany kontekst historyczny – to przepis Bogusława Kopki na dzieło o dużej wartości poznawczej i literackiej.  
http://www.fundacjakurtyki.pl/dzialalnosc-fundacji/28-nagroda-edycja-2020