Śniadanie z Mistrzem

Agnieszka Kosińska

Polonistka,  pisarka, edytorka, bibliografka. Kierownik Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie. Kuratorka wystaw malarstwa i dzienników Józefa Czapskiego oraz malarzy jego kręgu. Przez wiele lata osobista sekretarka i współpracowniczka Czesława Miłosza; po jego śmierci kustosz mieszkania i archiwum poety w Krakowie. Organizatorka cyklu edukacyjnych otwartych wykładów na temat pisarza w jego mieszkaniu w Krakowie odbywanych w latach 2005 – 2016. Współautorka wystawy Czesław Miłosz. 1911-2004. Życie i dzieło. Kraków-Lipsk, 2005. Edytorka ostatniego tomu wierszy Czesława Miłosza.  Przygotowała do druku i opatrzyła posłowiem niedrukowaną powieść Czesława Miłosza Góry Parnasu. Science fiction. Twórczyni metodologii międzynarodowej bibliografii Miłosza. Autorka, przy współpracy Jacka Błacha i Kamila Kasperka, pierwszego całościowego bibliograficznego opracowania twórczości noblisty pt.  Czesław Miłosz. Bibliografia druków zwartych. Wydała także Rozmowy o Miłoszu. Opracowała i poprzedziła wstępem wybór wierszy noblisty: Czesław Miłosz. Antologia. Jej prace badawcze i eseistyczne są tłumaczone na wiele języków.