Śniadanie z Mistrzem

Jaff Schatz

Jaff Jacek Schatz. Socjolog i historyk, autor m.in. „The Generation. The rise and fall of Jewish communists of Poland”, czyli „Pokolenie. Wzlot i upadek polskich żydów komunistów”. Przekład opracowany został przez Żydowski Instytut Historyczny. Założyciel i wieloletni szef Instytutu Kultury Żydowskiej w Szwecji. Publikacja jest niezwykle istotną monografią dotyczącą losu Żydów, którzy przystąpili do ruchu komunistycznego w latach dwudziestych i trzydziestych,  a stali się jego ofiarami trzy dekady później.