Śniadanie z Mistrzem

Czesław Bielecki

Projektant i architekt, doktor nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki, publicysta. Opozycjonista w okresie PRL, więzień polityczny. Założyciel i szef Wydawnictwa CDN. Przez dwie dekady współpracownik paryskiej Kultury, publikował jako Maciej Poleski. W 1989 uczestniczył w Konferencji Praw Człowieka w Leningradzie organizowanej przez radzieckich opozycjonistów. Jako doradca prezydenta Lecha Wałęsy zasiadał w Radzie ds. Stosunków Polsko-Żydowskich oraz kierował Zespołem ds. Reformy Administracji Publicznej. Był doradcą w rządzie Jana Olszewskiego, w Sejmie przewodniczył Komisji Spraw Zagranicznych. Felietonista we „Wprost” i „Uważam Rze”. Odznaczony Orderem Orła Białego.