Śniadanie z Mistrzem

Lidia Zessin-Jurek

Ukończyła doktorat w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji na wydziale historii, gdzie napisała pracę porównawczą dotyczącą rozwoju polskiej i włoskiej idei narodowej. Stypendystka wielu zagranicznych programów badawczych, m.in. Imre Kertesz Kolleg, European Holocaust Research Infrastructure, Fordham University i New York Public Library. Bada kulturę pamięci o polsko-żydowskich zesłańcach w głąb Związku Sowieckiego. Ponadto prowadzi zajęcia dydaktyczne – generalne wprowadzenie do studiów o pamięci oraz pogłębioną analizę głównych problemów pamięci o Holokauście i Gułagu. Współautorka książki pt. „Syberiada Żydów polskich. Losy uchodźców z Zagłady”.