Śniadanie z Mistrzem

Gabriela Świtek

. Doktor habilitowana nauk humanistycznych, kierowniczka Zakładu Teorii Sztuki w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka University of Cambridge (PhD 1999, MPhil 1996) i Central European University w Pradze (1994). Autorka książek: Gry sztuki z architekturą. Nowoczesne powinowactwa i współczesne integracje, Aporie architektury Kierowniczka działu dokumentacji sztuki współczesnej w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki. Kuratorka wielu wystaw Główny obszar jej zainteresowań badawczych to sztuka nowoczesna i współczesna, historia i filozofia architektury, metodologia historii sztuki oraz współczesna kultura wizualna.