Śniadanie z Mistrzem

Irena Powell

Autorka książki pt. „Córka, która sprzedała swoją Matkę” (The Daugter who Sold her Mother). Absolwentka anglistyki i japonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Emerytowana wykładowczyni uniwersytetów w Oxfordzie i Sheffield. Autorka wielu artykułów naukowych.