Śniadanie z Mistrzem

Jan Olaszek

Historyk, doktor nauk humanistycznych, pracownik Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, badacz dziejów opozycji w PRL, członek zarządu Stowarzyszenia „Archiwum Solidarności”, redaktor naczelny Encyklopedii Solidarności i koordynator Centralnego Projektu Badawczego IPN „Opozycja w Polsce 1976–1989”. Autor książki Podziemne dziennikarstwo. Funkcjonowanie głównych pism informacyjnych podziemnej „Solidarności” w Warszawie w latach 1981–1989. monografii Nieliczni ekstremiści”. Podziemna Solidarność w propagandzie stanu wojennego. Współautor książki Solidarność Rolników 1980–1989 oraz redaktor naukowy kilku zbiorów studiów i edycji źródeł. Publikował też m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Wyborczej”, „Newsweeku”, „Polityce” i „Tygodniku Powszechnym”.