Śniadanie z Mistrzem

Marta Wyka

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Katedry Krytyki Współczesnej Instytutu Polonistyki UJ. Historyk literatury i krytyk literacki, zajmuje się przede wszystkim literaturą przełomu modernistycznego, Młodej Polski, dwudziestolecia międzywojennego oraz współczesnością. Jest autorką opracowania krytycznego Bohater w powieściach Brzozowskiego i esejów Krakowskie dziecko, redaktorką tomu Polski esej. Studia. Redaktor naczelna dwumiesięcznika „Dekada Literacka”. Należała do Związku Literatów Polskich, jest członkiem Polskiego PEN Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków. Była członkiem jury Nagrody Literackiej „Nike”. Została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.