Śniadanie z Mistrzem

Agnieszka Gajewska

Doktor habilitowany, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej, kieruje podyplomowymi studiami w zakresie gender, dyrektorka Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości. Była kierowniczką Pracowni Krytyki Feministycznej. Literaturoznawczyni, autorka książki Hasło: Feminizm. Razem z Magdaleną Heydel zredagowała feministyczny numer „Przekładańca. Półrocznik Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ”. Współautorka podręcznika akademickiego Kompozycja i genologia. Ćwiczenia z poetyki oraz Ćwiczenia z poetyki. Autorka książki Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie Stanisława Lema. Prowadzi ćwiczenia z teorii literatury i literatury współczesnej.