Śniadanie z Mistrzem

Marek Teler

Dziennikarz, popularyzator historii, bloger. Współpracownik portalu historycznego Histmag.org i czasopisma „Focus Historia”. Interesuje się między innymi historią kobiet oraz genealogią. Autor książek: „Kobiety króla Kazimierza III Wielkiego” oraz „Kochanki, bastardzi, oszuści. Nieprawe łoża królów Polski: XVI–XVIII wiek”, a także „Zapomniani artyści II Rzeczpospolitej” i „Zagadka Iny Benity. AK-torzy kontra kolaboranci”.