Śniadanie z Mistrzem

Julian Kwiek

Julian Kwiek. Historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Humanistycznym w Katedrze Studiów nad Kulturą i Badań Ery Cyfrowej. Jest autorem m.in. książki pt. Nie chcemy Żydów u siebie. Przejawy wrogości wobec Żydów w latach 1944-1947.