Śniadanie z Mistrzem

Rafał Habielski

Profesor nauk humanistycznych, prasoznawca, historyk. Członek Polskiej Akademii Umiejętności. Pracownik Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. Prowadzi również wykłady w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z historii Polski XX wieku i historii prasy. Specjalizuje się w dziejach polskiej emigracji po II wojnie światowej. W 2011 odebrał nominację profesorką z rąk Prezydenta RP, w 2001 roku otrzymał Nagrodę im. Jerzego Giedroycia za książkę „Życie społeczne i kulturalne emigracji”. Członek Rady Programowej Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.