Przypowieść Filmowa – Mickiewicz w Stambule

Jakiś czas temu Krzysztof Rutkowski został przez nas poproszony o przygotowanie konspektu scenariusza opisującego ostatnie dni życia Adama Mickiewicza, życia dopełniającego się w Stambule. Na tej kanwie powstała książka pt. „Mickiewicz w Stambule. Opowieść filmowa”. I właśnie o niej w pasażach filmowych opowiadać nam będzie autor, pan profesor Krzysztof Rutkowski