Śniadanie z Mistrzem

Leszek Jodliński

Historyk sztuki

Leszek Jodliński – polski historyk sztuki, politolog, muzeolog, wydawca, pracownik administracji publicznej i samorządowej oraz gremiów eksperckich. Laureat Nagrody im. Wojciecha Korfantego, za dokonania w dziedzinie nowoczesnej promocji dziedzictwa kulturowego. Najistotniejszym faktem jest to że pochodzi z Gliwic