Śniadanie z Mistrzem

Jean-Pierre Lasota – Hirszowicz

Jean-Pierre Lasota-Hirszowicz- francuski i polski astronom i fizyk teoretyczny, profesor nauk fizycznych. 

Pracował m.in. w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN, na uniwersytetach w Cambridge i Leicester, w obserwatorium paryskim kierował wydziałem Astrofizyki Relatywistycznej i Kosmologii. Był jednym z założycieli Fundacji Edukacji dla Demokracji. Przez lata związany z Instytutem Astrofizyki w Paryżu. 

Obecnie jest profesorem wizytującym w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie.

Laureat Wielkiej Nagrody Felix Robin Francuskiego Towarzystwa Fizycznego za całokształt działalności naukowe.