Śniadanie z Mistrzem

Radosław Młynarczyk

polonista, edytor młodzieńczej powieści Marka Hłaski „Wilk”, pracował nad wydaniem listów i pamiętników Hłaski, a także jego utworów wybranych. Współzałożyciel działającej przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego pracowni naukowej „Literackie Trójmiasto. Pracownia badań nad literacką obecnością Gdańska, Gdyni i Sopotu od początku XX wieku do współczesności”, stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.