Śniadanie z Mistrzem

Katarzyna Mirgos

Doktor habilitowany na Wydziale Historycznym w Instytucie Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, antropolożka kultury. Bada zagadnienia związane z migracją, antropologią rodziny, kulturami i językami mniejszościowymi. Główny teren jej zainteresowań  stanowi Kraj Basków. Organizuje warsztaty, wystawy, konferencje i pokazy filmowe związane z kulturami Hiszpanii. Jest tłumaczką z języka baskijskiego, autorką i redaktorką prac poświęconych kulturze baskijskiej, m.in. Obcy i nowi Baskowie. Migracje, tożsamość i języki w Baskijskiej Wspólnocie AutonomicznejMit Mari. Jego źródła i miejsce w kulturze BaskówBaskijska historia, baskijskie historie, Gure.