Śniadanie z Mistrzem

Violetta Wiernicka

Doktor nauk humanistycznych. Jej zainteresowania naukowe to stosunki polsko-rosyjskie w latach 1815-1915 i dzieje prawosławnej mniejszości w Polsce. Współpracuje z redakcjami „Polityki”, „Newsweeka”, „Przeglądu Prawosławnego”. Autorka kilku książek, m. in. „Prawosławni w Łodzi”, „Rosjanie w Polsce. Czas zaborów: 1795-1915”, „Sekrety rosyjskich kolei”, „Polki, które rządziły Kremlem”, „Polacy, którzy zadziwili Rosję”. Uwielbia podróże do Petersburga i Niemiec, kocha kryminały.