Śniadanie z Mistrzem

Małgorzata Bednarek

Doktor habilitowana nauk prawnych, docent w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, radca prawny, specjalistka w zakresie prawa cywilnego. Od 2012 Senior Counsel w Greenberg Traurig.  Została członkiem Kolegium Redakcyjnego „Studia Prawa Prywatnego”. Autorka m.in. : Przemiany własności w Polsce. Podstawowe koncepcje i konstrukcje normatywne, Mienie. Komentarz do art. 44–553 Kodeksu cywilnego, Wzorce umów w prawie polskim, Prawo do mieszkania w konstytucji i ustawodawstwie, Komunalizacja versus uwłaszczenie państwowych osób prawnych, Sytuacja prawna cmentarzy żydowskich w Polsce 1944–2019.