Śniadanie z Mistrzem

Łukasz Bugalski

Doktor architektury, urbanista. Był stypendystą programu Marie Skłodowska-Curie w zakresie critical heritage studies jako część projektu „CHEurope” (MSCA Innovative Training Network) odbytego w Bolonii. Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Autor książki pt. „Planty, promenady, ringi. Śródmiejskie założenia pierścieniowe Gdańska, Poznania, Wrocławia i Krakowa”.