Śniadanie z Mistrzem

Antoni Libera

Pisarz, tłumacz, reżyser teatralny, krytyk literacki. Znawca twórczości Samuela Becketta, przez samego pisarza nazywany jego ambasadorem w Europie Wschodniej. Przetłumaczył wszystkie sztuki teatralne Becketta, jak również sporą część twórczości z innych dziedzin (powieści, eseje, wiersze), większość tłumaczeń opatrując we wstępy. Ponadto spod jego ręki wyszły przekłady Szekspirowskiego „Makbeta”, „Salome” Oscara Wilde’a, tragedii Sofoklesa. Tłumaczył także libretta operowe.  Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, do PEN Clubu oraz do Samuel Beckett Society.
Jest autorem jednoaktówki „Eastern Promises”, napisanej na zamówienie Royal Court Theatre w Londynie. W polskiej wersji nosi ona tytuł „Czy Europa musi zginąć?”