Śniadanie z Mistrzem

Agata Szydłowska

Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim i Szkoły Nauk Społecznych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie etnologii, pracuje jako adiunkt w Katedrze Historii i Teorii Designu na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Była współautorką programu studiów podyplomowych „Historia i Krytyka Designu” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Laureatka stypendium „Młoda Polska” przyznawanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kuratorka, autorka i współautorka książek i artykułów na temat współczesnego projektowania graficznego w Polsce oraz jego historii. Niedawno ukazała się Jej najnowsza książka pt. „Paryż domowym sposobem. O kreowaniu stylu życia w czasopismach PRL”.