Śniadanie z Mistrzem

Magdalena Smoczyńska

Psycholingwistka i językoznawczyni, specjalistka w dziedzinie rozwoju językowego dzieci. Pracowała w  Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, Jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.