Śniadanie z Mistrzem

Agata Wolska

Niezależna badaczka, wiceprezes Fundacji im. Zofii i Jana Włodków. Wieloletnia kierownik Archiwum i Zbiorów Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej oraz Fundacji Lanckorońskich. W swoich badaniach koncentruje się na historii oraz kontekstach grabieży i restytucji dzieł kultury. W ramach współpracy Fundacji im. Zofii i Jana Włodków z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje cykl interdyscyplinarnych wykładów poświęconych problemom badań proweniencyjnych. Historyk sztuki oraz doktor historii na Uniwersytecie Jagiellońskim.