Śniadanie z Mistrzem

Alicja Urbanik-Kopeć

Badaczka historii literatury i kultury polskiej XIX wieku. Doktor kulturoznawstwa w Zakładzie Historii Kultury Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła też filologię angielską w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW. Interesuje ją, co dla ówczesnych znaczyła nowoczesność. Pisze o spirytyzmie, wynalazkach, emancypacji i klasie robotniczej. Autorka książek pt. „Anioł w domu, mrówka w fabryce”,  „Instrukcja nadużycia. Służące w XIX-wiecznych polskich domach”.