Śniadanie z Mistrzem

Marian Zembala

Lekarz. Kardiochirurg. Profesor nauk medycznych. Były minister zdrowia. Był uczestnikiem pierwszej udanej transplantacji serca w zespole Zbigniewa Religi. Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca, był prezesem Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, a także krajowym konsultantem z zakresu kardiochirurgii. Zajmuje się transplantologią serca i płuc. Jako pierwszy w Polsce wykonał transplantację płuca. Jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, piastował stanowiska w Komitecie Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk, Polskim Towarzystwie Kardiologicznym, Europejskim Towarzystwie Kardio-Torakochirurgicznym. Redaktor wielu czasopism naukowych. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim, a także Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Uśmiechu i wieloma innymi medalami, nagrodami i wyróżnieniami.