Śniadanie z Mistrzem

Leszek Kolankiewicz

Kulturoznawca, antropolog widowisk; profesor w Zakładzie Teatru i Widowisk Instytutu Kultury Polskiej. Profesor nauk humanistycznych. Należy do wielu gremiów naukowych, m.in.  International School of Theatre Anthropology, Członek Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych, Polskiego Towarzystwa Historyków Teatru. Członek rad naukowych, programowych, redakcyjnych i wydawniczych  wielu periodyków. Był także profesorem na Wydziale Slawistyki i dyrektorem Ośrodka Kultury Polskiej na paryskiej Sorbonie. Wieloletni pracownik Wydziału Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Wieloletni kierownik grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki . Autor licznych książek i publikacji naukowych.