• Aleksandra Boćkowska

  Pisarka i dziennikarka prasowa, współpracuje m.in z
  „Gazetą Wyborczą”, „Wysokimi Obcasami Extra” i „Vogue”, „Elle”, „Newsweek”.
  Autorka książek To nie są moje wielbłądy. O modzie w PRL i
  Księżyc z peweksu. O luksusie w PRL oraz Można wybierać. 4 czerwca 1989.

 • Agnieszka Kosińska

  Polonistka,  pisarka, edytorka, bibliografka. Kierownik Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie. Kuratorka wystaw malarstwa i dzienników Józefa Czapskiego oraz malarzy jego kręgu. Przez wiele lata osobista sekretarka i współpracowniczka Czesława Miłosza; po jego śmierci kustosz mieszkania i archiwum poety w Krakowie. Organizatorka cyklu edukacyjnych otwartych wykładów na temat pisarza w jego mieszkaniu w Krakowie odbywanych w latach 2005 – 2016. Współautorka wystawy Czesław Miłosz. 1911-2004. Życie i dzieło. Kraków-Lipsk, 2005. Edytorka ostatniego tomu wierszy Czesława Miłosza.  Przygotowała do druku i opatrzyła posłowiem niedrukowaną powieść Czesława Miłosza Góry Parnasu. Science fiction. Twórczyni metodologii międzynarodowej bibliografii Miłosza. Autorka, przy współpracy Jacka Błacha i Kamila Kasperka, pierwszego całościowego bibliograficznego opracowania twórczości noblisty pt.  Czesław Miłosz. Bibliografia druków zwartych. Wydała także Rozmowy o Miłoszu. Opracowała i poprzedziła wstępem wybór wierszy noblisty: Czesław Miłosz. Antologia. Jej prace badawcze i eseistyczne są tłumaczone na wiele języków.

 • Michał Wójcik

  Historyk, dziennikarz. Pracował w Radiu Zet, tygodniku „Przekrój”, był redaktorem naczelnym magazynów „Focus” i „Focus Historia”, pisywał do popularnego magazynu „Mówią wieki”.  Współtworzył „Błyskawiczny Program Historyczny” w TVN Warszawa i cykl „Było/nie było” w Discovery Historia. W TVP Historia prowadził program „Cafe Historia”. Autor bardzo wielu książek historycznych i publicystycznych, specjalizuje się w literaturze faktu. Jego książka napisana wspólnie z Emilem Maratem zatytułowana „Made in Poland” została wyróżniona Nagrodą Historyczną Tygodnika Polityka w 2015 roku. Inna jego książka pt. „ Treblinka’43. Bunt w fabryce śmierci” otrzymała Nagrodę Newsweeka im. Teresy Torańskiej za najlepszą książkę roku 2018.

 • Maciej Zaremba Bielawski

  Wyemigrował do Szwecji w 1969 roku. Roznosił przesyłki, był salowym w szpitalu, operatorem dźwigu na budowie. Studiował historię idei. Jego dziennikarstwo zaczęło się od „Solidarności” – w 1981 roku wrócił do Polski z zamówieniami od kilku redakcji. W stanie wojennym jako kierowca ciężarówki przyjeżdżał z pomocą, a przy okazji zbierał materiały, które publikował w Szwecji pod pseudonimem Zaremba.
  Dziś jest wybitnym publicystą największego szwedzkiego dziennika „Dagens Nyheter”.  W 1997 roku nagłośnił sprawę przymusowych sterylizacji, które państwo szwedzkie przeprowadziło w latach 1935–1976 na tysiącach „niepożądanych” obywateli. Skutkiem tych tekstów było wypłacenie ofiarom przymusowych sterylizacji odszkodowania. Jego publikacje wywołały burzliwą debatę na temat podobnych procederów także w innych krajach skandynawskich, Szwajcarii, USA.
  Za swe artykuły otrzymał wiele nagród, m.in. kilkakrotnie Nagrodę Akademii Szwedzkiej, Wielką Nagrodę Dziennikarską (za cykl reportaży Polski hydraulik – po polsku 2008, wyd. Czarne) i  Złote Pióro Klubu Publicystów. Najstarszy w Szwecji Wydział Prawa Uniwersytetu w Lund przyznał mu tytuł doktora honoris causa. Był członkiem, a potem przewodniczącym jury nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki.

 • Adam Zagajewski

  Poeta, eseista, krytyk literacki, prozaik i tłumacz, w początkach twórczości związany z Nową Falą.  W latach 1982-2002 przebywał na emigracji we Francji. Redaktor Zeszytów Literackich.  Ma w swoim dorobku kilkanaście tomów poetyckich, z których najważniejsze to: Komunikat (1972), Sklepy mięsne (1975), List. Oda do wielości (1983), Jechać do Lwowa i inne wiersze (1985), Płótno (1990), Ziemia ognista (1994), Pragnienie (1999), Powrót (2003), Anteny (2005). Należy do najczęściej tłumaczonych polskich autorów współczesnych. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród międzynarodowych, w tym Międzynarodowej Nagrody Vilenica, Nikolaus-Lenau-Preis, Nagrody Tomasa Tranströmera i Neustadt Prize, a także Fundacji im. Kościelskich. Członek PEN Clubu, a także Polskiej Akademii Umiejętności.

 • Anna Mateja

  Dziennikarka i publicystka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1996–2008 była redaktorką „Tygodnika Powszechnego”. Laureatka nagrody dziennikarskiej Grand Press w kategorii wywiad (2007). Wydała między innymi Co zdążysz zrobić, to zostanie. Portret Jerzego Turowicza oraz opracowała trzytomową edycję jego pism wybranych. Jest także autorką reportażu o polskiej transplantologii Serce pasowało. Za książkę Recepta na adrenalinę otrzymała Nagrodę im. Jana Jędrzejewicza dla najlepszej polskiej książki poświęconej historii nauki i techniki. Współpracuje z miesięcznikiem „Znak”, publikuje na łamach polsko-niemieckiego pisma „Dialog”.

 • Albert Jawłowski

  Adiunkt w Katedrze Metod Badania Kultury Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Polsko-Syberyjskiej Grupy Roboczej przy Wydziale Artes Liberales UW. Od 2007 roku zajmował się badaniami terenowymi w Rosji, między innymi w Buriacji, Kraju Zabajkalskim, obwodzie irkuckim, na Ałtaju i w Jakucji. Zajmował się również badaniem i teoriami kultury. Jest autorem artykułów naukowych i popularnonaukowych, esejów, scenariuszy filmowych i telewizyjnych oraz książek Święty ład. Rytuał i mit mundialuDawno temu w Galaktyce Popularnej i Milczący lama. Buriacja na pograniczu światów oraz Miasto biesów. Czekając na powrót cara.

 • Lidia Sadkowska-Mokkas

  Absolwentka filologii polskiej i dziennikarstwa, licencjonowana przewodniczka miejska po Warszawie. Autorka książek „Przystanek Warszawa. Subiektywny przewodnik literacki”, „Warszawa Skamandrytów” (nagrodzona w konkursie Historia zebrana, nominowana do konkursu „Książka Historyczna Roku” o Nagrodę im. Oskara Haleckiego), „Konwicki. Cudzoziemiec tranzytowy” oraz „Dygat Pan”. 

 • Iwona Kienzler

  Autorka ponad osiemdziesięciu książek – publikacji non-fiction z zakresu historii, jak również leksykonów i słowników. Pisze także reportaże z podróży oraz artykuły dotyczące spraw gospodarczych i historii Polski, a także odwiedzanych przez nią krajów i regionów. Pasjonuje się historią, a zwłaszcza rolą kobiet i ich często zapomnianemu lub niedocenianemu wpływowi na losy i decyzje mężczyzn rządzących państwami, czy też będącymi wpływowymi politykami lub mężami stanu. 

 • Krzysztof Bielawski

  Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, badacz cmentarzy żydowskich. Specjalista do spraw dziedzictwa żydowskiego w Centrum Informacji Historycznej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Autor artykułów publikowanych  na łamach m.in. „Kwartalnika historii Żydów”, „Miasteczka Poznań”, „Spotkań z zabytkami”. Autor książki pt. „Zagłada cmentarzy żydowskich”.