Śniadanie z Mistrzem

Krzysztof Bielawski

Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, badacz cmentarzy żydowskich. Specjalista do spraw dziedzictwa żydowskiego w Centrum Informacji Historycznej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Autor artykułów publikowanych  na łamach m.in. „Kwartalnika historii Żydów”, „Miasteczka Poznań”, „Spotkań z zabytkami”. Autor książki pt. „Zagłada cmentarzy żydowskich”.