Śniadanie z Mistrzem

Adam Zagajewski

Poeta, eseista, krytyk literacki, prozaik i tłumacz, w początkach twórczości związany z Nową Falą.  W latach 1982-2002 przebywał na emigracji we Francji. Redaktor Zeszytów Literackich.  Ma w swoim dorobku kilkanaście tomów poetyckich, z których najważniejsze to: Komunikat (1972), Sklepy mięsne (1975), List. Oda do wielości (1983), Jechać do Lwowa i inne wiersze (1985), Płótno (1990), Ziemia ognista (1994), Pragnienie (1999), Powrót (2003), Anteny (2005). Należy do najczęściej tłumaczonych polskich autorów współczesnych. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród międzynarodowych, w tym Międzynarodowej Nagrody Vilenica, Nikolaus-Lenau-Preis, Nagrody Tomasa Tranströmera i Neustadt Prize, a także Fundacji im. Kościelskich. Członek PEN Clubu, a także Polskiej Akademii Umiejętności.