Śniadanie z Mistrzem

Piotr Mitzner

Syn Laryssy Mitzner (pseud. Barbara Gordon, 1918-1987), autorki powieści sensacyjnych i utworów dla dzieci oraz Zbigniewa Mitznera (1910-1968, pseud. Jan Szeląg), publicysty i dziennikarza.

Ukończył studia na Wydziale Wiedzy o Teatrze Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Pracował w działach literackich teatrów: Teatru Powszechnego w Warszawie, Teatru im. S. Jaracza w Łodzi i in. W latach 1981-1989 należał do kierownictwa niezależnego wydawnictwa „Krąg”. Od 1983 do 1997 r. współredaktor „Karty”. W latach 1993–1999 dyrektor ośrodka kultury „Koło Podkowy”. Od 1999 wykładowca Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (m.in. prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych w latach 2000-2005). Obecnie zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Nowaja Polsza”. Współpracuje m.in. z „Dialogiem”, „Podkowiańskim Magazynem Kulturalnym”, „Zeszytami Literackimi”, „Tekstualiami”, „Nigdy Więcej”.
W 2005 został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi[2], zaś w 2009 przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego za wybitne zasługi w działalności dydaktycznej, za osiągnięcia w pracy w redakcji miesięcznika „Nowaja Polsza” Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski[3][4]. Redaktor serii Biblioteka Zapomnianych Poetów, ukazującej się od 2012 roku nakładem Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN” w Lublinie.

Laureat Nagrody Literackiej Fundacji Kultury (2000).

Laureat Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego – Orfeusz za tom pt. Siostra

Mieszka w Warszawie.