Śniadanie z Mistrzem

Stanisław Obirek

profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, teolog, historyk, antropolog kultury, profesor nauk humanistycznych. Były jezuita.

Od lat zaangażowany w dialog z innymi religiami i z niewierzącymi, jest twórcą Centrum Kultury i Dialogu, a także rzecznikiem dialogu między religiami Wschodu i Zachodu. Interesuje go miejsce religii we współczesnej kulturze, dialog międzyreligijny i możliwość przezwyciężania konfliktów religijnych, kulturowych i cywilizacyjnych.